Projektujemy i produkujemy również konstrukcje dla naziemnych instalacji fotowoltaicznych.

Dostarczamy konstrukcje oparte na śrubach fundamentowych.

Dobieramy rozmiar wkrętów zgodnie z wynikami prób rozciągania.

Gdy użycie śrub fundamentowych nie jest możliwe, stosujemy stopy kotwiące do kotew chemicznych w betonie.

Naziemna część konstrukcji składa się z:

 • kształtowników stalowych formowanych na gorąco dla słupków i rozpórek,
 • kształtowniki stalowe formowane na zimno do kratownic,
 • profile aluminiowe i wsporniki stosowane do mocowania paneli fotowoltaicznych,
 • Materiał łączący w kombinacji stali nierdzewnej i materiałów cynkowanych ogniowo.

Systemy konstrukcyjne:

 • Orientacja południowa lub wschód/zachód.
 • Układ paneli od 1V do 3V, podobnie od 1H do 6H.
 • Nachylenie panelu i wysokość pierwszego panelu od podłoża zgodnie z wymaganiami klienta.
 • Budowa na równym podłożu i na zboczu.

We współpracy z klientem zaprojektujemy optymalne rozwiązanie dla konkretnej instalacji, w tym możliwość pełnej oceny strukturalnej naziemnej części konstrukcji i testów rozciągania w miejscu instalacji.

Rodzaje konstrukcji zorientowane na wschód/zachód

Rodzaje konstrukcji zorientowane na południe

Oferujemy również nowe struktury wschód/zachód.

W idealnym przypadku można umieścić do 60% więcej paneli na działce przy użyciu tego typu konstrukcji w porównaniu z konstrukcją skierowaną na południe, gdzie należy wziąć pod uwagę zacienienie rzędów.

Konstrukcja dla dwóch paneli w pionie, EW 2V:

Konstrukcje dla 1 do 3 paneli wysokości / najczęściej dla 2 paneli wysokości:

W przypadku mniejszych instalacji o mocy od kilkudziesięciu do kilkuset kW, posiadamy projekty w magazynie.

 • Dwa panele w konfiguracji pionowej.
 • Z nachyleniem od 25° do 35°.
 • W zestawie śruby fundamentowe.

Zuzana Zachová - konstrukcja wolnej powierzchni

M: +420 603 116 222 E: zuzana.zachova@krajiczech.cz