Navrhujeme a vyrábíme také konstrukce pro pozemní instalace FV elektráren.

Dodáváme konstrukce založené na zemních základových vrutech.

Velikost vrutů volíme dle výsledků tahových testů.

V případě, že není možné použití zemních základových vrutů, využíváme kotevních patek na chemické kotvy do betonu.

Nadzemní část konstrukce se skládá z:

 •         za tepla tvarovaných ocelových profilů pro stojiny a vzpěry,
 •         za studena tvarovaných ocelových profilů pro vaznice,
 •         hliníkových profilů a příchytek sloužících k upevnění FV panelů,
 •         spojovacího materiálu v kombinaci materiálů nerez a žárový zinek.

Systémy konstrukcí:

 •         S orientací na jih nebo východ/západ.
 •         Rozložení panelů 1V až 3V, obdobně 1H – 6H.
 •         Sklon panelů a výška prvního panelu od země dle požadavků zákazníka.
 •         Konstrukce na rovném terénu i ve svahu.

Ve spolupráci se zákazníkem navrhneme optimální řešení na konkrétní instalaci vč. možnosti vyřízení kompletního statického posouzení nadzemní části konstrukce a provedení tahových testů v místě instalace.

Typy konstrukcí s orientací VÝCHOD/ZÁPAD

Typy konstrukcí s orientací na JIH

Nově nabízíme také konstrukce typu východ/západ.

V ideálním případě lze použitím tohoto typu konstrukce na pozemku rozmístit až o 60 % více panelů ve srovnání s jižně orientovanou konstrukcí, kde je nutno počítat se zastíněním řad.

Konstrukce pro dva panely vertikálně, EW 2V:

Konstrukce pro 1 až 3 panely na výšku / nejčastěji pro 2 panely na výšku:

Pro menší instalace v řádech desítek až stovek kW máme k dispozici konstrukce skladem.

 •         V konfiguraci dva panely na výšku.
 •         Se sklonem od 25° do 35°.
 •         Včetně zemních základových vrutů.

Zuzana Zachová - konstrukce volné plochy

M: +420 603 116 222     E: zuzana.zachova@krajiczech.cz