Ohřev teplé vody fotovoltaickými panely

Fotovoltaický ohřev vody představuje nový způsob využití solární energie, který je konkurenceschopný díky novým technologiím a poklesu cen fotovoltaických panelů. Dobře navržený FV systém a kvalitní zařízení přinese úsporu nákladů spojených s ohřevem vody během roku. Jedná se o bezúdržbový systém se snadnou montáží, který je spolehlivý a účinný.

Princip fungování

Současný trend je jasný a neúprosný. Výhody fotovoltaického ohřevu vody vítězí nad standardními solárními systémy ohřevu vody klasickými termickými kolektory. FV ohřev vody představuje poměrně snadnou technickou záležitost. Energie z fotovoltaických panelů je vedena dvěma tenkými gumovými kabely do řídící jednotky, která je umístěná poblíž bojleru. Z řídící jednotky je přímo napájena elektrická spirála ve Vašem bojleru. Tudíž ohříváte vodu z fotovoltaiky, nikoli ze sítě.

Oproti fototermickým systémům je zde výrazně jednodušší montáž vedení a de facto nulové náklady na provoz a servis, navíc v případě přebytků energie nedochází ke stagnaci systému, ale vzniklé přebytky je možné zužitkovat přes DC výstup. V současnosti vychází fotovoltaický systém levněji (než tradiční ohřev vody pomocí fototermiky), a to včetně instalace.
Požadavkem efektivního provozu FV systému je zajištění optimálního pracovního bodu- tj. neustálý provoz FV generátoru v bodě maximálního výkonu. V případě FV elektráren přebírá tuto funkci střídač, v případě systému pro ohřev vody je třeba tuto funkci zajistit pomocí regulátoru.

Ten může buďto řídit velikost zátěže (např. v několika stupních přepínat odbočky topné spirály), nebo v ideálním případě plynule regulovat výkon do zátěže pomocí elektronické regulace. Ukazuje se, že systém bez uvedené regulace je schopen dodat maximálně jen cca 77 % energie (v praxi 60 % – 70 %), největší ztráty navíc jsou ve dnech, kdy je nízká intenzita slunečního záření, a tudíž energie je nejvíc potřeba.

Fotovoltaické panely pracují i za snížené intenzity slunečního záření, tedy vyrábí energii i v zimě, kdy má fototermika potíže. Současně je v létě možné řídit větší přebytky dimenzováním systému, nebo energii využít např. pro napájení klimatizace.

Hlavní výhody FV ohřevu vody:
- zapojení FV panelů napřímo do boileru, není potřeba žádný střídač!
- snadná montáž bez nutnosti souhlasu distribuční společnosti (jedná se o ostrovní systém)
- jednoduché ovládání
- výrazné úspory nákladů na elektrickou energii nebo plyn
- malé tepelné ztráty systému
- snadná a jednoduchá regulace
- možnost využití stávajícího bojleru
- nejsou potřeba žádné provozní kapaliny, ani oběhové čerpadlo, či izolace trubek
- nemůže dojít k přehřátí systému, a to ani v letním období
- není nutné používat nemrznoucí směsi a nehrozí zamrznutí v zimě.

Více informací o ohřívačích Dražice